Tie­to­suo­ja­se­los­te

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste


Rekisterinpitäjä

Samfix Oy

Y-tunnus: 2510731-4


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Taina Järvinen

samfix@kolumbus.fi


Rekisterin nimi

Samfix Oy:n markkinointi- ja ana­ly­tiik­ka­re­kis­te­ri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yh­teis­työ­kump­pa­nil­le, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.


Rekisterin tietosisältö

Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:

– Nimi

– Puhelinnumero

– Osoite

– Sähköpostiosoite

– Organisaation nimi ja y-tunnus

– Yhteysloki


Sääntöjen mukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asia­kas­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä sekä sivuston kä­vi­jä­seu­ran­ta­työ­ka­lus­ta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tie­to­tek­niik­ka­kump­pa­nei­den tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.


Evästeet

Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.

Yh­teys­tie­dot

Samfix Oy

050 559 6417

samfix@kolumbus.fi

© Samfix Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.